Inhoudsopgave

Keuzes maken
Nicole Derks

Nicole Derks

Inhoudsopgave

Keuzes maken

Kun je verkeerde of goede keuzes maken? In je leven maak je keuzes met hetgeen je op dat moment hebt. Maar hoe maak je dan nu een keuze en voor wie of wat doe je het dan goed?

De illusie van slechts twee keuzes

Het lijkt vaak dat er maar 2 keuzes zijn. Je kiest voor of tegen, je bent het eens met de ander in zijn keuze of niet. Je bent het eens met de beslissingen van je kind, partner, vriend(in) of niet. Maar gaat het eigenlijk niet verder dan dat? In mijn beleving gaat het hier niet alleen over. Hoe maak je nu een keuze die voor jou goed is? Op het moment dat jij iets vindt van de ander.

De illusie van twee keuzes

Conflicten en een gevoel van oneerlijkheid

Hoe maak je een keuze die voor jou goed is, waar de ander het niet eens is met jou of jij het niet eens bent met de ander? Bijvoorbeeld wanneer je partner een heel andere mening heeft en dit een gevoel van oneerlijkheid bij jou oproept. Meestal gaat het gesprek dan ook over wie er gelijk heeft en probeer je elkaar te overtuigen. Gevolg is dat zowel jij als de ander teleurgesteld is over het resultaat. Want je komt er niet uit.

Stel dat je dit probleem over oneerlijkheid vaker tegen komt in je leven. Het is voor jou een heftig punt die jou altijd “uit balans” haalt. Je voelt je hierin niet begrepen of wordt er niet in erkend/herkend. Mogelijk ga je dan nog harder werken om wel de eerlijkheid van hoe jij het ziet van de ander te krijgen. Dit levert helaas niets op. In plaats van het gevecht aan te gaan, is er een andere benadering mogelijk.

Eerlijkheid als leidraad

Als eerlijkheid belangrijk voor je is, is het cruciaal om zelf eerlijk te zijn. Draag uit wat voor jou belangrijk is en wees trouw aan jezelf. Dit betekent niet dat anderen het altijd met je eens zullen zijn, maar je kan niet vragen van de ander eerlijk te zijn voor en naar jou als jij NIET eerlijk bent naar en voor jezelf. De ander voelt dat je eerlijk bent en kan dit gaan waarderen. Dat wil nog steeds niet zeggen dat de ander het eens met je is of dat jij het eens MOET zijn met de ander, maar je bent wel trouw aan jezelf door eerlijk te zijn.

De gevolgen van eerlijkheid

Eerlijk zijn brengt consequenties met zich mee. Soms is het onprettig voor anderen, maar het dragen van deze gevolgen is essentieel om trouw te blijven aan jezelf. Tegelijkertijd is dit ook het moeilijke waardoor we in conflict raken met ons zelf. Op het moment dat je eerlijk bent naar je partner en je weet dat je hiermee absoluut tegengas gaat krijgen zijn we mogelijk geneigd om maar niet rechtuit eerlijk te zijn. Of als je eerlijk bent voor jezelf betekent dit dat je vrienden het er niet mee eens zijn of je baas etc.

Eerlijk naar jezelf en naar anderen

Invloed van eerlijkheid op relaties

Als je eerlijk bent, kun je dus mogelijk tegenwicht ervaren, wat de reden is waarom we het moeilijk vinden om onze verwachtingen van anderen duidelijk uit te dragen. Er staat ineens iets op het spel als je eerlijk zou zijn over veel zaken. Kun je werkelijk met jezelf leven en een bevredigend leven leiden als je niet eerlijk bent tegenover anderen? Of zal dit innerlijke conflicten veroorzaken, waarbij je gaat twijfelen aan jezelf en denkt dat je niet goed genoeg bent?

Aan de andere kant, als je eerlijk bent, trouw aan jezelf blijft en de gevolgen draagt, wat zou dan het resultaat zijn? Het kan zijn dat je je in het begin onzeker voelt, maar door dit vaker te doen, groei je in zelfvertrouwen. Wat als je veel te bieden hebt wanneer je eerlijkheid uitdraagt naar anderen? Zou dit leiden tot meer erkenning voor jezelf en zelfs erkenning van anderen simpelweg omdat je kiest voor jouw eigen integriteit?

Authentieke relaties door eerlijkheid

Wat is de invloed van jouw eerlijkheid op anderen? Door eerlijk te zijn naar jezelf en anderen, verminder je innerlijke strijd en conflicten met anderen. Je hoeft anderen niet te overtuigen of hun mening te veranderen, zolang je trouw blijft aan je eigen principes. Eerlijkheid kan dus een krachtige factor zijn in het opbouwen van authentieke relaties en het vermijden van onnodige confrontaties.

authentieke relaties door eerlijkheid

Eerlijkheid en anderen

Ook al heb jij eerlijkheid hoog in het vaandel staan, dan wil dat nog niet zeggen dat de ander eerlijk naar jou is. Dat is aan de ander. Deze heeft weer andere dingen die hij belangrijker vindt waarom hij andere keuzes maakt. Ook heeft deze persoon een ander leven te leven dan jij. Je kunt dus alleen jezelf beïnvloeden.

Maar wat moet je dan met de ander? Besef dat iedereen een eigen identiteit en eigen missie/zielsdoel heeft in dit leven. Je weet deze niet en kan dit dus ook niet beïnvloeden.

Stel dat je ouders een slechte relatie hebben en ze maken elkaar het leven zuur. Dan vraag je je mogelijk af waarom blijven deze mensen bij elkaar. Maar stel dat een van beiden zich heeft voorgenomen om kost wat kost bij de ander te blijven. Dan zal er altijd eentje aan de relatie blijven trekken en proberen er wat van te maken ook al is de relatie zeer moeizaam. Wat als dit het zielsdoel van diegene is? Hoe kun je dan van diegene verwachten om uit de relatie te stappen?

Het enige wat je kan doen is open te zijn over je eigen beweegredenen waarom je eerlijk bent. Je wil de ander niet kwetsen of pijnigen, je wil eerlijkheid uitdragen. Het is aan de ander of deze dit gaat waarderen. Als de intentie goed is, wordt dit zeer zeker gewaardeerd, ook door de ander.

Verantwoordelijkheid nemen voor keuzes

Als je wilt dat anderen jouw keuze waarderen, moet je eerst zelf achter je keuze staan en deze waarderen. Dit betekent dat je de juistheid van je keuze voor jezelf moet bevestigen. Kun je echt leven met deze keuze? Zelfs als anderen het niet eens zijn met je beslissing, is het cruciaal dat je er zelf volledig achter staat. Als je echter niet achter je eigen keuze staat en onvoorziene gevolgen optreden, is het menselijk om anderen verantwoordelijk te stellen voor deze gevolgen.

Dit leidt vaak tot gevoelens van schuld, schaamte of boosheid, gericht op zelfdestructie (schuld of schaamte) of op anderen (boosheid). Door de gevolgen van onze keuze aan anderen of aan onszelf toe te schrijven, belanden we in problemen en raken we verstrikt in een negatieve spiraal. In deze situatie vernauwt ons perspectief op de situatie, waardoor we de werkelijke aard van de gebeurtenissen niet goed kunnen zien of voelen.

verantwoording nemen voor je keuzes

Wat kun je doen om hieruit te komen?

Terugkeren naar het keuzemoment is essentieel. Onderzoek of de gemaakte keuze werkelijk jouw eigen keuze was. Ben je op koers gebleven of ben je van je oorspronkelijke beslissing afgeweken? Misschien was je niet helemaal overtuigd van je keuze. Als blijkt dat het wel geen goede keuze was, is het belangrijk om de gevolgen te accepteren en te dragen, zelfs als je deze niet had voorzien.

In plaats van in schuld, schaamte of spijt te blijven hangen, is het krachtiger om je rug te rechten, moed te verzamelen en de onvermijdelijke gevolgen van je keuze te dragen. Je hoeft ze niet leuk te vinden, maar het dragen van deze consequenties geeft meer kracht dan jezelf kwalijk nemen dat je mogelijk een verkeerde keuze hebt gemaakt.

Schuld- of schaamtegevoelens zijn destructief voor jezelf, terwijl het dragen van de gevolgen een krachtiger gevoel oplevert en je uit de negatieve spiraal kan halen. Boosheid jegens anderen kan tijdelijk krachtig voelen, maar het kan ook destructief zijn. Gebruik boosheid liever als een kracht om opnieuw te kiezen voor jezelf, iets waar je mogelijk eerder de moed niet voor had.

kies je eigen levenspad

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen levenspad

Alles draait uiteindelijk om verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, ongeacht de aard van de gemaakte keuzes. Leer van de gevolgen, pas je aan en maak de volgende keer andere keuzes. Anderen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor jouw keuzes; het is jouw vrijheid om te kiezen en de gevolgen te dragen. Kies voor jezelf, wees trouw aan jezelf en aanvaard de gevolgen van je keuzes. Dit is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen levenspad.

Ervaar, leer en ga verder

Kun je de consequenties van elke keuze overzien? Vaak niet, maar het leven daagt ons uit om te ervaren, te leren en verder te gaan op ons pad van groei en ontwikkeling.

Delen
Delen
Delen
Delen

Heb je vragen? Stuur een reactie

Nicole Derks

Nicole Derks

Al mijn ervaringen in mijn leven en in mijn werk en opleidingen, positief en negatief, vormen hebben mij tot wie ik nu ben. Ik ervaar rijkdom en vrijheid door deze ervaringen en leer nog iedere dag bij.

Anderen bekeken ook...