Nicole Derks

Maak kennis met jouw therapeut & opleider

Verpleegkundige

Start in de zorg

Ik ben begonnen als HBO-Verpleegkundige in de ouderenzorg. Ik heb meerdere functies gehad in het verpleeghuis en thuiszorg en heb hiermee ervaring in leidinggeven, coachen, kennis en kunde van ouderenzorg/thuiszorg opgedaan.

Doorgestroomd naar het onderwijs

Docent

Daarna heb ik als praktijkopleider gewerkt en kwam daardoor met opleiden en onderwijs in aanraking. Hier werd een nieuwe uitdaging geboren! Een rol hebben in iemands groei en ontwikkeling sprak en spreekt me erg aan. Ik geef dan ook les als freelance docent bij verschillende organisaties in de sector zorg en welzijn op HBO en MBO niveau.

Zelfstandige

Eigen praktijk

Na 23 jaar in de gezondheidszorg onder een baas te hebben gewerkt heb ik gekozen om als zelfstandige te gaan werken. Dit was en is nog steeds een sprong in het diepe. Maar mijn drive is groter als mijn angst. Ik wilde meer tijd en aandacht hebben voor cliënten, mijn werk uitvoeren zoals ik dit graag wilde. Ik wil eigen regie over mijn werk en mijn manier van werken. Iedereen is gelijk als mens ook al heeft iemand een andere taak, rol of functie. Dat is wat ik graag wil uitdragen, als therapeut en als docent.

Moedig zijn, betekend angst voelen en toch je hart volgen.

Nicole Derks marcos-therapeut opleiding en training over mij
Eigen ervaring

Persoonlijke ontwikkeling

Naast mijn ontwikkeling als professional heb ik ook mij zelf aangezet tot persoonlijke ontwikkeling. Ik ben met de Marcos-therapie in aanraking gekomen toen ik net gescheiden was. Ik was mezelf volledig kwijt. Deze persoonlijke situatie maakte dat ik me moest gaan ontwikkelen. Mijn “oude” manier werkte niet meer voor me en ik moest het op een andere manier gaan proberen. Maar hoe? Dit heeft ertoe geleid dat ik met deze therapie in aanraking kwam met als resultaat dat mijn ex-man en ik weer opnieuw zijn begonnen en we weer een heel fijn nieuw soortig gezin vormden met onze 2 kinderen. Inmiddels is mijn man, helaas veel te jong, overleden en zijn mijn kinderen volwassen. Het is een nieuwe fase in mijn leven waarin ik mag leren hoe ik een nieuw leven leer te leven. Dit alles maken mij de mens die ik nu ben.

Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van.

Elke dag leer ik nog iets nieuws

Ervaring

Al mijn ervaringen in mijn leven en in mijn werk en opleidingen, positief en negatief, vormen hebben mij tot wie ik nu ben. Ik ervaar rijkdom en vrijheid door deze ervaringen en leer nog iedere dag bij.

Met de komst van liefde komt ook de angst voor verlies, toch is het de liefde dat ik boven alles verkies.

Nicole Derks marcos-therapeut opleiding en training

Opleidingen en bijscholingen

HBO-Verpleegkunde

HBO-Verpleegkunde

23 jaar gewerkt in (ouderen)zorg in verschillende functies (verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg)

Management opleiding in de zorg

Management opleiding in de zorg

Opleiding tot Marcos Therapeut

Opleiding tot Marcos Therapeut

psychosociale therapie van mens tot mens, doel is bewustwording van denk -en gedragspatronen, waarmee een klacht of probleem onbewust in stand wordt gehouden.

Train de trainer Planetree

Train de trainer Planetree

de mens staat centraal in de zorg.

Train de trainer Movisie

Train de trainer Movisie

zelfregie in de thuiszorg

Train de trainer Calibris

Train de trainer Calibris

rol begeleider, opleider, leerklimaat

Pedagogisch didactisch getuigschrift (docent) in zorg en welzijn

Pedagogisch didactisch getuigschrift (docent) in zorg en welzijn

Verdieping zelfreflectie vlgs. Korthagen

Verdieping zelfreflectie vlgs. Korthagen

Opleiding relatietherapie

Opleiding relatietherapie

gericht op wetenschappelijke inzichten t.a.v. relaties zoals inzicht in identiteit en verbinding, gehechtheid, coping, sexualiteit, samengestelde gezinnen, EFT (emotionaly focus therapy), etc.

Positieve psychologie

Positieve psychologie

kijken naar positieve ervaring, eigenschappen en dus naar eigen kracht.

Familie-opstellingen (systeem denken)

Familie-opstellingen (systeem denken)

werken met eigen familie en de onderlinge interactie patronen

Biologika

Biologika

bio-logische manier van kijken naar ziekte

IEMT (integral eye movement therapy) - practitioner en advanced

IEMT (integral eye movement therapy) -practitioner en advanced

behandeling middels oogbewegingen van (heftige) gebeurtenissen

Toe aan wat rust in je leven?

Vraag een intake gesprek aan, of stel je vragen wanneer je graag meer informatie wilt.