Opleiding en training

Freelance docent - Trainingen - Supervisie - Intervisie begeleider

Nicole Derks

Freelance docent

Ik werk als freelance docent in de sector zorg en welzijn. Door mijn ervaring en kennis met verschillende doelgroepen en sectoren maak ik de verbinding tussen de theorie en de praktijk.

Ik vind het de uitdaging om de deelnemer te prikkelen, op onderzoek uit te gaan, inspireren/motiveren om de volgende stap te zetten in de eigen (professionele) ontwikkeling. Naast serieus werken is er veel ruimte voor humor en gezelligheid en, dit alles in een veilige leeromgeving. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor eigen leerproces vind ik erg belangrijk en stimuleer dit. Ik maak veelvuldig gebruik van werkvormen waarbij de deelnemer zelf of met anderen op een leuke manier aan de slag gaat.
Mijn specialiteiten zijn communicatieve -en gespreksvaardigheden, stimuleren van eigen kracht/eigen regie, belevingsgericht werken, begeleiden, ouderen -en thuiszorg, coördinatie van zorg, systemisch werk/familiegesprekken, intervisie, (brein) leren, etc.

Nicole Derks marcos-therapeut opleiding en training over mij
Nicole Derks

Trainingen

Voor teams ontwikkel ik op maat gemaakte trainingen. Na een inventarisatie met de opdrachtgever zorg ik dat de training of visie dag voorziet in de teambehoefte, waarbij samenwerken, ervaren en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Aansluitend is het mogelijk om de ingezette ontwikkeling verder te begeleiden in de praktijk zodat borging gewaarborgd is.

Nicole Derks

Supervisie

Bij supervisie breng je zelf leervragen in ter aanvulling van je werk. Je krijgt begeleiding in het reflecteren op je werkervaringen. Je gaat zelf op zoek naar mogelijk oplossingen voor verandering en blijft hierin regisseur van je eigen leerproces. Dit kan een eenmalige supervisie zijn, maar kan ook in een reeks van meerdere supervisies.

Opleider en docent - Nicole Derks
Nicole Derks

Intervisie begeleider

Bij intervisie komen in een kleine groep professionals bij elkaar om de kwaliteit en deskundigheid van het werk te verbeteren. Afhankelijk van de wensen en beschikbare tijd wordt er een intervisiemethode gekozen. Ook worden er afspraken gemaakt hoe vaak de intervisie(s) plaats vinden en welke doelstelling(en) men bereikt wil zien. Ik begeleid het proces van de intervisie en zorg dat de deelnemers na de intervisie zelf aan de slag kunnen.

Nicole Derks - praktijk in Susteren

Wil je mij inschakelen?

Neem vrijblijvend contact met me op voor meer informatie.