Opleiding en training

Freelance docent - Trainingen - Supervisie - Intervisie begeleider

Nicole Derks

Freelance docent

Ik werk als freelance docent in de sector zorg en welzijn. Door mijn ervaring en kennis met verschillende doelgroepen en sectoren maak ik de verbinding tussen de theorie en de praktijk.

Ik vind het de uitdaging om de deelnemer te prikkelen, op onderzoek uit te gaan, inspireren/motiveren om de volgende stap te zetten in de eigen (professionele) ontwikkeling. Naast serieus werken is er veel ruimte voor humor en gezelligheid en, dit alles in een veilige leeromgeving. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor eigen leerproces vind ik erg belangrijk en stimuleer dit. Ik maak veelvuldig gebruik van werkvormen waarbij de deelnemer zelf of met anderen op een leuke manier aan de slag gaat.
Mijn specialiteiten zijn communicatieve -en gespreksvaardigheden, stimuleren van eigen kracht/eigen regie, belevingsgericht werken, begeleiden, ouderen -en thuiszorg, coördinatie van zorg, systemisch werk/familiegesprekken, intervisie, (brein) leren, etc.

Opleider en docent - Nicole Derks
Nicole Derks

Masterclass familiebegeleiding

Deze Masterclass is voor professionals in zorg en welzijn, voor alle niveaus, die verdieping wensen en inzicht willen in familiedynamieken en hiervoor handvatten willen om de familiegesprekken goed te kunnen voeren. De dagelijkse praktijksituaties zijn hierbij leidend. 

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

  • uitleg familiesystemen (met name de 3 systeemwetten en hoe deze te gebruiken) en hiermee oefenen
  • genogram maken
  • coachende houding tijdens gesprekken met familie
  • oefenen met gespreksvoering
Deze Masterclass kan worden geaccrediteerd. 
Afhankelijk van opleidingsniveau en voorkennis worden de hoeveelheid dagdelen, in overleg, bepaald. 
Nicole Derks

Masterclass Relationele problematiek

Deze Masterclass is voor iedereen te volgen. De inhoud van de Masteclass kan verschillende onderwerpen bevatten. Hierbij denkend aan:

  • Familiesysteem en patronen
  • Communicatie onderling
  • Hechting en verbinding
  • Intimiteit en sexualiteit

Deze masterclass kan op maat worden gemaakt, afhankelijk van doelgroep en doel voor toepassing. Deze masterclass kan ook voor persoonlijke ontwikkeling van jezelf gebruikt worden. Minimaal aantal deelnemers is 5. 

Familie systemen - Nicole Derks
Nicole Derks

Intervisie begeleider

Bij intervisie komen in een kleine groep professionals bij elkaar om de kwaliteit en deskundigheid van het werk te verbeteren. Afhankelijk van de wensen en beschikbare tijd wordt er een intervisiemethode gekozen. Ook worden er afspraken gemaakt hoe vaak de intervisie(s) plaats vinden en welke doelstelling(en) men bereikt wil zien. Ik begeleid het proces van de intervisie en zorg dat de deelnemers na de intervisie zelf aan de slag kunnen.

Nicole Derks marcos-therapie

Wil je mij inschakelen?

Neem vrijblijvend contact met me op voor meer informatie.