Inhoudsopgave

De therapiesessie
Picture of Nicole Derks

Nicole Derks

Inhoudsopgave

De therapiesessie

In dit artikel wil ik je uitleggen hoe ik werk tijdens een therapiesessie. (daar waar ‘je’ of ‘jij’ staat kan ook ‘jullie’ staan als het gaat over relatietherapie).

Ik merk dat het voor veel mensen toch een hoge drempel is om naar therapie te gaan. Dat was het voor mij in het verleden ook. Ik had vooral onzekerheid over wat gaat er gebeuren, hoe gaat het eraan toe, wat als ik gek blijkt te zijn of wat vindt de ander van mij? Maar zodra ik wist hoe het ging was de angst en onzekerheid weg.

Praten geeft je weer controle of grip over je eigen problemen

Dus als ik zo denk, zal jij mogelijk ook belemmerende gedachtes hebben over therapie. Door de steeds meer individuelere maatschappij en de 24-7 mentaliteit is er weinig gesprek over het leven zelf. Dan is het heel fijn om gewoon tegen iemand je verhalen, je gedachtes en je struggles te kunnen vertellen zonder dat je angst hoeft te hebben dat dit verder wordt verteld, belachelijk wordt gemaakt of veroordeeld wordt.

Daarbij heb je een moment waar je tijd besteed aan je mentale gezondheid, je relatie of je persoonlijke ontwikkeling. Je mag kwetsbaar zijn, zonder dat dit tegen je wordt gebruikt zoals dit wel eens bij relaties het geval is. Je wordt gezien en gehoord en er is alle tijd en aandacht voor jou over wat jij wil delen. Natuurlijk is het lastig om te praten over datgene waar je tegenaan loopt in je leven en dat voelt misschien als falen, maar wat ik terug hoor, is dat het juist weer een beetje ordening geeft en dat er rust wordt ervaren, juist omdat je een ander beeld krijgt van jezelf in relatie tot het probleem of de ander. En het is zo fijn dat je weer zelf de controle of grip krijgt over je eigen problemen zodat jij het gevoel krijgt “het leven” zelf aan te kunnen.

Een klik is voor alle partijen belangrijk

Het is belangrijk dat er een ‘klik’ is

Wat ik erg belangrijk vind, is dat er over en weer de zogenaamde ‘klik’ wordt ervaren door alle partijen. Dit is voor mij een voorwaarde om te kunnen werken en hopelijk voor de ander ook. Je moet je veilig kunnen voelen bij mij en in de praktijkruimte om alles te kunnen delen wat je kwijt wil. Er zijn dan ook cliënten die terug vertelden dat ze het gevoel hebben bij mij aan de keukentafel te zitten en dat daardoor de sfeer ongedwongen en informeel is. Dit is ook mijn bedoeling, namelijk dat het laagdrempelig is.

Ik ga altijd een ontmoeting aan met de ander en probeer een gelijkwaardigheid te creëren. Vanuit de Marcostherapie gaat het immers om de ontmoeting van mens tot mens. Ik ben namelijk geen ‘beter’ mens dan jij en daarmee wil ik zeker zeggen dat ook ik fouten maak en problemen ervaar. En dus neem ik ook mijn ervaringen en kennis mee in sessies als die van meerwaarde kunnen zijn. Ik vertel of adviseer geen dingen die ik zelf niet nakom. Denk hierbij aan het voorbeeld van een longarts die aan een patiënt verteld dat die moet stoppen met roken en zelf na het consult gaat roken.

Ik kijk naar jou als een compleet persoon die bestaat uit een fysiek deel, psychisch deel, sociaal deel, je emoties, je ziel, wat elkaar onderling beïnvloed. Dat betekent dat een diagnose alleen, niet op de voorgrond staat, maar hoe jij als mens bent en met zaken om gaat.

Hoe verloopt de sessie zelf?

Nadat we kennis hebben gemaakt en de hulpvraag naar mij duidelijk is, ben ik eerlijk over of je bij mij op de goede plek bent met deze vraag of vragen. Ook wordt besproken of er een ‘klik’ over en weer is.

Samen maken we je hulpvraag concreet en wat jij wil bereiken. Dan gaan we je levensgeschiedenis doorlopen. In de Marcostherapie kijken we naar de gedrags -en denkpatronen die je hebt opgedaan vanuit (vaak moeilijke) gebeurtenissen in je leven.

We starten met de conceptie, de zwangerschap van je moeder, de geboorte en baby -en peuter/kleutertijd/pubertijd, etc. De eerste levensjaren zijn in grote mate medebepalend in het vormen van patronen. Vaak zijn dit onbewust patronen, die eerst heel goed werkten en later niet meer zo goed werken of zelfs tegenwerken.

Voorbeeld: Stel dat je moeder zwanger raakte toen je ouders nog niet waren getrouwd en dit was in de familie een ‘no go’. Hiermee zit er al een emotionele lading over het feit dat je moeder voor het huwelijk zwanger is geraakt. De omgeving en de ouders vinden hier wat van. Stel dat in jouw familie heel belangrijk was dat in de buitenwereld een heel goed beeld werd afgegeven, dan zou je mogelijk al heel vroeg hebben gevoeld dat het heel erg fout was van je ouders om zwanger te zijn zonder eerst te zijn gehuwd. Jij, als ongeboren baby hebt dit kunnen ervaren/voelen in de buik van je moeder. Jij als baby’tje in de buik kan alles voelen wat je moeder ook voelt. Heeft je moeder stressgevoelens gehad, dan heb jij die ook. In dit voorbeeld zal de moeder, die nog niet zwanger had mogen zijn, iedere keer stress ervaren zodra ze in de buitenwereld verscheen met een zwangere buik.

patronen kunnen al ontstaan tijdens de zwangerschap

Het verschil is dat de moeder kan bedenken waar de stress mee te maken heeft, echter de baby kan dit nog niet bedenken en kan alleen die stress voelen. Dus al heel jong krijgt een baby van alles in gevoel mee, want alle gevoelens van de moeder worden ervaren door het ongeboren kind. Dat wil niet zeggen dat alle gevoelens een hele grote impact hebben op de baby, dit is afhankelijk van welke gevoeligheid het kind heeft.

Het is heel normaal dat je geen herinneringen hebt van deze vroege jaren maar er zijn wel omstandigheden die jou als klein baby’tje hebben beïnvloed, ondanks dat de meeste ouders het beste voor hebben met hun kinderen. Niet ieder kind is gevoelig voor hetzelfde en er zal dus ook een gevoeligheid voor moeten zijn bij het kind om dit tot een probleem te ontwikkelen in het verdere leven.

Nog een voorbeeld: een kind werd al heel jong heel vaak en lange tijd naar de zus van moeder gebracht want die zus kon geen kinderen krijgen en moeder voelde zich overbelast door de hoeveelheid kinderen. Dat kind wat naar de tante werd gebracht werd door broertjes en zusjes altijd bekeken als ‘de bofkont’ want dat kind kreeg alles bij de tante en vooral veel aandacht.

Dat kind zelf heeft zich in het hele leven afgewezen gevoeld (en daarmee problemen ontwikkeld) door de moeder want welke moeder leent haar kind of doet dit tijdelijk weg. En zo zie je dat dit kind een gevoeligheid heeft ontwikkeld om zich afgewezen te voelen terwijl het van de moeder en tante mogelijk een daad van liefde was.

Huidige problemen hebben vaak een oorsprong in het verleden

Tijdens het doornemen van je levensverhaal komen er al veel dingen langs die je je bewust wordt (en mogelijk te maken hebben met het huidige probleem). Dus de huidige problemen hebben vaak een oorsprong in het verleden en daar zijn we ons niet altijd van bewust. We kunnen dat verleden niet veranderen, maar hiermee krijg je mogelijk meer begrip voor jezelf en wordt het duidelijk hoe je patronen zich blijven herhalen.

Het lijkt een zwakte maar tegelijkertijd zit er ook heel veel talent of drive achter. Als jij je afgewezen voelt in jouw gezin dan zul jij mogelijk juist veel aandacht hebben voor anderen zodat zij zich niet afgewezen zullen voelen bij jou. Dus de pijn uit het verleden is meestal ook een ontwikkeld talent of drive geworden en ook hier zijn we ons vaak niet van bewust. Het gaat juist om die onbewuste dingen die steeds maar herhalen waardoor ook iedere keer dezelfde soort problemen langskomen die jou zo van slag maken.

In relaties is het nog wat ingewikkelder omdat ieder vanuit zijn eigen leven naar de situatie kijkt en daarmee niet begrijpt waarom de ander er zo anders in kan staan. Hierdoor ontstaan ook vaak gevoelens zoals zich niet begrepen voelen, niet gezien of gehoord voelen of misschien je niet goed genoeg voelen voor de ander.

visualiseren voor nieuwe inzichten

Visualiseren zorgt voor nieuwe inzichten

Na dit levensverhaal laat je m.b.v. poppetjes, die jouw gezinsleven voorstellen, (het gezin waar je in geboren bent en je mogelijke huidige gezin) hoe jij dit gezin ziet op dit moment.

Hiermee komt veel informatie vrij en zelf zie je ook veel duidelijker wat er mogelijk speelt in relatie tot je problemen. Ook in relatietherapie werk ik zo in de 1 op 1 sessie. Dus als je aan je relatie wil werken en je partner wil niet meekomen naar therapie, dan zou je ook alleen heel veel inzichten kunnen krijgen van je eigen leven en in je leven samen, waardoor je mogelijk weer verder kan in je relatie.

Ik ga in deze manier van werken ervan uit dat jij de expert bent van jouw leven en levensgeschiedenis en dus ook beschikt over jouw mogelijkheden en kracht om met de problemen te kunnen dealen. Ik help je om deze kracht weer te vinden. En dus is het zeker niet erg als je even een ander nodig hebt om met jou dit inzichtelijk te maken.

Patronen ontstaan ook onopvallend

In je leven hoeven geen verschrikkelijke gebeurtenissen plaats te vinden om patronen te laten ontstaan. Iedereen heeft gewoonte patronen ontwikkeld en blijft deze ook houden, totdat jij ze zelf doorbreekt wanneer jij dit zelf kiest of er de noodzaak voor voelt en (misschien helaas) we kunnen dit niet bepalen voor en bij de ander. Je kan nog zo’n sterke motivatie vinden om je partner iets te laten veranderen maar je kan alleen bij jezelf beginnen.

Waar moet je aan denken bij patronen? Bijvoorbeeld in je gezin werd vaak gezegd: Niet aanstellen maar doorgaan, of van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan of doe normaal wat zullen anderen hiervan zeggen, etc.

Dit soort uitdrukkingen kunnen ertoe leiden dat je patronen hebt ontwikkeld, die vroeg of laat tegen je kunnen gaan werken bijvoorbeeld in de vorm van lichamelijke klachten of burn-out. Er spelen hierbij nog meer dingen een rol zoals jouw gevoeligheid op dit onderdeel, je lichamelijke toestand, voeding, veerkracht, opleiding, generationeel trauma, etc.

Er wordt hiermee niet gezegd dat je dus een verkeerde opvoeding hebt gehad. In ieder gezin of bij iedere zwangerschap, geboorte etc. kunnen er kwetsuren (beschadigingen), worden opgedaan, die van invloed zijn in je latere leven en waardoor je (tijdelijk) uit balans kan raken. Ik hoop altijd dat mensen niet te lang wachten met hulp zoeken, zodat de problemen nog niet opgestapeld zijn.

patronen zijn vaak onopvallend

De behandelmethoden waar ik mee werk

Afhankelijk van wat je hulpvraag is, kan ik met behulp allerlei behandelmethoden je inzichten geven in je probleem. Zo gebruik ik Marcostherapie die gedurende de hele sessie aanwezig is in de manier van kijken naar jou als totale mens. Ook het werken met de poppetjes (familiesystemisch werk) waarbij ik kijk naar de interactie tussen jou in je omgeving met anderen. Ik maak gebruik van IEMT (Integral Eye Movement Therapy) die ik op meerdere onderdelen kan inzetten zoals angsten, stress, zelfbeeld/identiteit, heftige gebeurtenissen en emoties, etc).

Ook zullen gesprekken nodig zijn om je bewustwording in gang te zetten en op een andere manier te kunnen kijken naar jezelf en/of de situatie. Je krijgt soms huiswerk mee om thuis verder te oefenen. Ook kijken we naar eventuele lichamelijke klachten die meestal een symbolische betekenis hebben in het kijken naar het probleem. Waarom krijg jij nu uitgerekend die lichamelijk klacht op dit moment in je leven? Of wanneer zijn de klachten ontstaan?

Het resultaat van de behandelingen

Het resultaat van de behandelingen is vaak dat je je meer bewust bent van je eigen leven en persoonlijkheid doordat je op een andere manier gaat kijken. Je ervaart minder stress op de problemen die er waren en ziet mogelijkheden om je leven zelf weer op te pakken. Je leert dingen die je anders niet had geleerd over jezelf of over het leven. Je krijgt in ieder geval (nog) meer zelfkennis en je interacties met anderen gaat vaak veranderen omdat je er anders naar kijkt.

Behoud de regie over je leven

Behoud de regie over je eigen leven

Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen zijn eigen autonomie en regie behoudt, bepaal je zelf hoe vaak je komt en hoeveel tijd er tussen de behandelingen is. Het is jouw leven en het is aan jou hoe dit vorm en inhoud te geven. Ik zie mezelf hierin als iemand die even in je leven een rol mag spelen om je onderweg te helpen. Soms komt men een paar keer achter elkaar en soms een half jaar lang iedere maand of gewoon 1 à 2 keer.

Het is afhankelijk van je eigen behoefte en mogelijkheden. We kunnen niet in een keer alles in ons leven opruimen of oplossen. Daar zijn de juiste tijd en omstandigheden voor nodig.
Uiteindelijk is het resultaat is dat mensen zelfstandig weer verder kunnen, waarbij ze zich weer meer in evenwicht/balans voelen en weer het leven zelfstandig leiden. Mijn hoop is dat men dan weer de kracht in zichzelf terug voelt om weer verder te kunnen.

Hopelijk geeft deze uitleg meer openheid om over je struggles te praten want iedereen heeft een ander nodig om erachter te komen wat er speelt, dat geldt ook voor mezelf.

Ik hou me, naast dagelijkse persoonlijke ontwikkeling jaarlijks, up to date door middel van studieboeken en artikels te lezen, bijscholingen/cursussen te volgen, intervisies met beroepsgenoten en ik luister veel podcasts op het gebied van relaties, persoonlijke groei en trauma, spiritualiteit. Ik leen ook boeken uit voor degene die daarin geïnteresseerd zijn m.b.t. het probleem.

Delen
Delen
Delen
Delen

Heb je vragen? Stuur een reactie

Picture of Nicole Derks

Nicole Derks

Al mijn ervaringen in mijn leven en in mijn werk en opleidingen, positief en negatief, vormen hebben mij tot wie ik nu ben. Ik ervaar rijkdom en vrijheid door deze ervaringen en leer nog iedere dag bij.

Anderen bekeken ook...

Aandacht geven aan

Aandacht geven aan…

Wat je aandacht geeft, groeit, is een veelgehoorde uitspraak. Datgene waar je gedachten op “aan” gaan. Dit kan in positieve als negatieve zin uitgelegd worden.

Bekijk artikel
Keuzes maken

Keuzes maken

Kun je verkeerde of goede keuzes maken? In je leven maak je keuzes met hetgeen je op dat moment hebt. Maar hoe maak je dan

Bekijk artikel